Lázaro - Eu Te Amo Tanto (2008)Lázaro - Amigo (oh gloria)
Lázaro - Bagaço
Lázaro - Deus Vai Fazer
Lázaro - Eu Me Lembro
Lázaro - Eu Sou de Jesus
Lázaro - Eu Te Amo Tanto
Lázaro - Meu mestre
Lázaro - Morar No Céu
Lázaro - Passando Pela Prova
Lázaro - Testemunho 1
Lázaro - Testemunho 2